Home Shop
Leo Samama, composer & musicologist
index agenda biography cds download links guestbook
*** Curriculum vitae (Dutch, PDF) (application/pdf - 12594 bytes)
Leo Samama's curriculum vitae, in Dutch (version December 2001)
*** Curriculum vitae (English, PDF) (application/pdf - 95468 bytes)
Leo Samama's curriculum vitae, in English (version 1998)
*** List of publications (Dutch, PDF) (application/pdf - 8088 bytes)
A selection of publications by Leo Samama
*** Oeuvre (PDF) (application/pdf - 9029 bytes)
Compositions by Leo Samama
*** Photo (JPG,ZIP) (application/zip - 452784 bytes)
High-resolution photo of Leo Samama, compressed as ZIP.
Lecture "Muziek en muziekorganisatie in Nederland in de jaren tachtig" (Dutch, PDF) (application/pdf - 255889 bytes)
"We kunnen het fenomeen muziek vanuit verschillende invalshoeken beschouwen, als klinkende produkten van de menselijke geest, als onderdeel van economische processen en in het verlengde daarvan als bron van inkomsten voor vele duizenden musici, als onderwerp van beleidsmatige manipulaties in produktieve, reproduktieve, educatieve en reflecterende sectoren en als object van reflectie."
Lecture: "Elliott Carter en de polyfonie" (Dutch, PDF) (application/pdf - 238710 bytes)
"Elliott Carter mag algemeen gelden als een van de meest eigengereide van de Amerikaanse componisten, een man die zeker na 1950 nergens toe gerekend lijkt te kunnen worden..."
Lecture: "Kant en de moderne Muziekesthetica" (Dutch, PDF) (application/pdf - 255067 bytes)
"Wat hebben muziek en filosofie met elkaar te maken? In feite en in wezen alles! Filosofie en muziek zijn produkten van een maatschappelijke klasse, van een cultuur, van mensen, die bepaald worden door de sociale, religieuze, economische en fysieke omstandigheden waarin zij verkeren."
Lecture: "Muziek als Imitatio della Natura" (Dutch, PDF) (application/pdf - 158835 bytes)
“Wie geschiedenis schrijft, roept een schijnwereld op. Wie de historische ontwikkelingen van muziek beschrijven wil, houdt zich derhalve met de schijnwereld van een schijnwereld bezig.”
Lecture: "Muzische dwarsverbanden: fictie of realiteit" (Dutch, PDF) (application/pdf - 154427 bytes)
"Er bestaan in de muziekgeschiedenis verschillende voorbeelden van componisten die genspireerd door hetzij visuele kunstvoorwerpen, hetzij door technieken uit de visuele kunsten muziek geschreven hebben."
Lecture: "Muziek, wetenschap en maatschappij" (Dutch, PDF) (application/pdf - 226711 bytes)
Enkele filosofische en praktische beschouwingen ter gelegenheid van het 25e lustrum van de VNM
Lecture: "Wat is eigen aan de muziek van Brahms?" (Dutch, PDF) (application/pdf - 204007 bytes)
Hoe kunnen we de muziek van Brahms herkennen? Of beter: "Wat is er 'Brahms' aan Brahms?"

© 1999 - 2021 Leo Samama, Bloomline Coryphée b.v. (NL). All rights reserved.